• darkblurbg

Leveringsvoorwaarden

Al onze diensten geschieden volgens de DNR (RVOI) – verkoopwaarden. Deze kunt u hier vinden.

Het beslaat de algemene branchevoorwaarden voor ontwerpen, adviseren en organiseren voor de gebouwde omgeving voor opdrachtgever en -nemer. Het is de beste regeling voor het afsluiten van overeenkomsten tussen adviseurs (architecten en ingenieurs) en klanten.

De DNR is een gezamenlijk initiatief van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) en NLingenieurs.


Privacy/AVG

In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en uw privacy worden er geen persoonsgegevens op tekeningen, berekeningen en rapporten geplaatst.

Uiteraard is het adres van de (bouw)locatie wel noodzakelijk. Bedrijfsnamen, adresgegevens en initialen vallen niet onder privacygevoelige informatie.