• darkblurbg
    Uw Rotterdamse ondernemer
    met een passie voor
    bouwen, samenwerken en Rotterdam
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

BOUW|010 verzorgt voor u de splitsingstekening

De splitsingstekening maakt deel uit de splitsingsakte. Op de splitsingstekening staat welk gedeelte van het gebouw privé en welke gemeenschappelijk is. Op deze tekening kan je dus terugvinden wat de grenzen van jouw appartement zijn.

Er zijn veel denkbare situaties denkbaar voor een splitsingsvergunning bij een gebouw:
– Splitsen van een woonhuis voor het maken van studentenkamers
– Splitsen van een woning en het opdelen van appartementen per verdieping
– Legaliseren van een eerder uitgevoerde splitsing
– Uitbreiden van een gebouw waarbij meer eenheden worden toegevoegd

Bij een splitsing wordt een gebouw opgedeeld in diverse juridische eenheden waardoor het appartementsrecht ontstaat. Door een notaris wordt deze splitsing vastgelegd in een akte van splitsing(splitsingsakte).

De splitsingstekening is een belangrijk onderdeel van deze akte en is voor iedere appartementseigenaar behoorlijk waardevol. Dit is hét document waarmee iemands privégedeelte wordt beoordeeld. Het kan dus een hoop conflicten over rechten, plichten en verantwoordelijkheden voorkomen.