• darkblurbg

Wij verzorgen constructieberekeningen voor alle bouwkundige constructies waarvoor u vergunningsplichtig bent. De berekeningen voldoen aan door de EU vastgestelde normen.

Maakt u een muurdoorbraak voor een aanbouw of een doorbraak in het dak t.b.v. een dakkapel of dakopbouw? Dan is er sprake van een constructieve wijziging. De constructieve kwaliteit van uw (ver)bouwplannen moet zeker worden gesteld.

Bij Bouw|010 bent u verzekerd van de juiste adviezen op constructief gebied. Wij verzorgen sterkte- en stabiliteitsberekeningen voor eenvoudige woningen tot en met grote bouwwerken. Voor de berekeningen en tekeningen wordt gebruikt gemaakt van moderne software.