• darkblurbg
    Uw Rotterdamse ondernemer
    met een passie voor
    bouwen, samenwerken en Rotterdam
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

BOUW|010 verzorgt voor u ontruimingsplattegronden

Een ontruimingsplattegrond. Ongetwijfeld dat je ze ooit wel eens hebt zien hangen. Vaak bij ingangen van bedrijven loop je er ongestoord langs.

Ontruimingsplattegronden zijn plattegronden die op duidelijk zichtbare plaatsen in het gebouw hangen en aangeven welke vluchtroutes men kan nemen tijdens een noodsituatie, bijvoorbeeld bij brand. Tijdens een noodsituatie kun je op een ontruimingsplattegrond zien wat de vluchtroute is en waar blusmiddelen hangen.

Een ontruimingsplan van gebouwen is verplicht volgens de bouwverordening, de Arbowet en het Arbobesluit. Deze plannen worden getoetst door de brandweer, maar ook door de Arbeidsinspectie of arbodienst.

Op basis van tekeningen van uw gebouw, beginnen wij met het maken van de ontruimingsplattegronden. Er wordt rekening gehouden met eventuele verbouwingen en nieuwe indelingen in het gebouw. Het resultaat zijn plattegronden die volledig aansluiten op uw bedrijfssituatie.

Wij maken graag ontruimingsplattegronden voor uw gebouw.